TripAdvisor наградите за 2019

Класациите на TripAdvisor в категориите „Дестинации“, „Плажове“, „Авиолинии“ и „Хотели“ са вече готови. Те са изцяло базирани върху оценките на потребителите.

Вижте Топ 25 във всяка една от категориите.

Най-добрите дестинации

Вижте кои са Топ 25 дестинации в света според потребителите на TripAdvisor.

Напишете ни в коментар коя е Вашата най-желана дестинация за 2019.

Най-добрите плажове

Вижте кои са Най-добрите 25 плажа в света според потребителите на TripAdvisor.

Напишете ни в коментар кой е най-добрият плаж, на който някога сте били.

Най-добрите авиолинии

дестинации от Букурещ

Вижте кои са Топ 25 авиолинии в света според потребителите на TripAdvisor.

Напишете ни в коментар коя е най-добрата авиолиния, с която някога сте летели?

Най-добрите хотели

Вижте кои са Най-добрите 25 хотела в света според потребителите на TripAdvisor.

Напишете ни в коментар кой е най-добрият хотел, в който някога сте отсядали.

Други интересни статии можете да намерите в секцията „Полезни“.

Tripadvisor наградите за 2019.

TravelSmart.bg