Ще Ви помогнем да получите до €600 обезщетение.

При отказан достъп до борда, отменен или закъснял полет в последните 3 години.

Ще Ви помогнем да получите до €600 обезщетение. 2018-03-09T13:09:54+00:00