Българските паспорти с валидност 10 години

От 2021 година ще можем да си издаваме задгранични паспорти със срок на валидност 5 или 10 години. Единствено лицата под 18 години ще могат да получат паспорт за само 5 години. 

Другите новости включват възможността за подаване на заявления за подмяна на документи по електронен път чрез електронен подпис или копие от валидния документ, който съответното лице желае да подмени. При електронно подаване на заявлението, паспортът ще трябва да се получи лично.

Друга добра новина е възможността български личен документ да може да се получава извън страната лично чрез лицензиран доставчик на куриерска услуга.

На добър път!

TravelSmart.bg